Therapieduur en tarieven

Omdat hypnotherapie bij een grote verscheidenheid aan klachten toegepast wordt, is een juiste therapieduur in zijn algemeenheid niet aan te geven. Een lichte klacht, zonder "ernstige" achtergronden kan in één sessie verholpen zijn. De behandelduur van "ernstige klachten" kan vele maanden, zo niet jaren zijn. Wel is in dergelijke gevallen vaak spoedig een aanzienlijke verbetering merkbaar. Tussentijdse evaluatie is in dergelijke situaties noodzakelijk.

Het maken van tariefafspraken en/of het geven van tariefadviezen, in welke vorm dan ook, door verenigingen als de NBVH is wettelijk niet toegestaan. Een sessie duurt één tot twee uur. De erkende hypnotherapeut geeft u bij de intake een inschatting van de behandelduur en de daarbij horende kosten.