Counseling

Counseling  of gesprekstherapie is een laagdrempelige vorm van (emotionele) hulpverlening.
Letterlijk vertaald uit het Engels betekent het raadgeven. Door middel van verschillende gesprekstechnieken
kan ik u helpen meer inzicht in uw eigen functioneren te krijgen.

Het doel van counseling is het helpen van mensen bij:

  • het oplossen of hanteren van problemen
  • het vinden van antwoorden op vragen
  • het benutten van ongebruikte mogelijkheden
  • het ontwikkelen van kennis en vaardigheden

Counseling is resultaatgericht en pragmatisch van aard. Het gaat er om dat u als cliënt doelen
formuleert en waarbij wij samen naar oplossingen gaan zoeken.