ZIEKTEVERZUIM

U kunt als werkgever voor uw medewerkers bij therapiepraktijk PHG terecht voor trajecten met zowel een curatief karakter (gericht op het daar waar mogelijk verkorten van het ziekteverzuim) als ook preventief karakter (daar waar mogelijk voorkomen van uitval).

BURN OUT

Een werknemer die niet goed in zijn vel zit of burn-out dreigt te raken functioneert niet optimaal. In het slechtste geval kan dit resulteren in langdurige afwezigheid. Voor zowel de werkgever als de werknemer is het van belang om zo snel mogelijk adequate hulp te zoeken.

PHG

Indien u als werkgever uw medewerker een traject bij PHG wilt aanbieden, zal op basis van een intakegesprek met de medewerker een maatwerkofferte voor het therapietraject worden gemaakt. De kosten die gepaard gaan met deze intake zullen apart bij u in rekening worden gebracht.

RAPPORTAGE

Schriftelijke tussentijdse- en eindrapportages behoren tot de mogelijkheden, mits de cliënt daar toestemming voor geeft. De inhoud hiervan wordt altijd eerst aan cliënt voorgelegd.

TARIEFSTELLING

De Praktijk voor Hypnotherapie kent voor werkgevers aangepaste uurtarieven, die overigens op grond van de Wet Poortwachter voor u aftrekbaar zijn voor de belasting. Voor meer informatie hierover kunt u vrijblijvend contact opnemen.

Het totale bedrag van de maatwerkofferte is onder andere afhankelijk van de problematiek, de gewenste aanpak en het aantal sessies.

Het bedrag van de offerte is inclusief:
  • voorbereidingstijd per sessie
  • de therapiesessies zelf
  • tijd voor interne verslaglegging
  • eventueel schriftelijke rapportages en tussentijdse contacten met cliënt en werkgever