Wat is een Meervoudige Persoonlijkheids Stoornis MPS ?

matroesjkaMPS is een persoonlijkheidsstoornis waarbij mensen na elk trauma een nieuwe persoonlijkheid in zichzelf ontwikkelen. Dit gebeurt onbewust en is het knapste overlevingsmechanisme van de mens. Door een nieuwe persoonlijkheid te creëren is men in staat om na een ernstig trauma door te leven. We spreken van mps als er sprake is van minstens vier verschillende persoonlijkheden. Dit is een heel complexe materie. Ik behandel alleen mensen die door een psychiater als zodanig zijn gediagnosticeerd. In de meeste gevallen doe ik dit in overleg met de behandelend psychiater.