Wanneer EMDR?

Alles wat je meemaakt wordt in je brein opgeslagen. Normaal gesproken verdwijnen die indrukken vanzelf naar het geheugen. Dat verwerken gebeurt in de hersenen. Soms maak je ernstige dingen mee die niet verwerkt konden worden. Dan is het alsof ze blijven hangen en dan kan het zomaar zijn dat je daar last van blijft houden, hoe lang het ook geleden is.

Iedere gebeurtenis die als herinnering een blijvend negatief effect op iemands leven heeft, wordt traumatisch genoemd. Een traumatische herinnering herken je aan de heftige emoties, de levendige beelden en/of de fysieke reacties daarop. Dergelijke herinneringen komen regelmatig terug.

EMDR, voluit Eye Movement Desensitization and Reprocessing wordt toegepast bij volwassenen en kinderen. Letterlijk vertaald: door oogbeweging minder gevoelig worden en opnieuw verwerken.

EMDR wordt ingezet bij psychische klachten na een trauma door bijvoorbeeld nare herinneringen, herbeleving, flashbacks en nachtmerries. Schrik- en vermijdingsreacties komen veel voor. Soms is sprake van een 'post traumatische stress-stoornis' (PTSS).

Klachtenbeelden die voortvloeien uit trauma zijn bijvoorbeeld:

 • angst
 • prikkelbaarheid
 • woede-uitbarstingen
 • concentratiestoornissen
 • overmatige waakzaamheid
 • buitensporige schrikreacties
 • moeite met in- of doorslapen
 • nachtmerries of flashbacks
 • beperkt uiten van gevoelens
 • intense angst- en paniek
 • hulpeloosheid
 • walging
 • instabiliteit in de emotionele beleving

 
Kinderen met een trauma zijn vaak extra aanhankelijk of hebben lichamelijke klachten zoals hoofd- of buikpijn.

De klachten duiken vaak op in situaties die lijken op die nare gebeurtenis uit het verleden. Zo kan een geluid dat je hoort, een geur die je ruikt, of een beeld dat je ziet, de beleving van die gebeurtenis weer levendig terugbrengen. Je voelt het vaak ook in je lijf. EMDR is een krachtig therapeutisch instrument voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen. Het kan gaan om een schokkende ervaring, zoals een verkeersongeval of geweld. Ook andere ervaringen die veel invloed hebben gehad op jouw ontwikkeling, zoals pesten of kwetsen passen hier bij. Wanneer ze in je dagelijks leven nog steeds invloed hebben kan EMDR uitkomst bieden.

 

EMDR werkt 

Dat EMDR werkt bij trauma’s staat vast. Er is veel wetenschappelijk onderzoek dat aantoont dat EMDR succesvol is. Klachten verminderen of verdwijnen en uit onderzoek blijkt dat dit resultaat blijvend is.

Hoe gaat EMDR in z'n werk?

De klachten ontstaan in feite door ‘vastgelopen verwerking’. Met EMDR wordt je brein gestimuleerd om alsnog de belastende ervaring te verwerken. Die stimulatie vindt plaats binnen een therapeutisch protocol met o.a. oogbewegingen, afwisselende klikjes door een koptelefoon of op een vergelijkbare andere voor jou functionele manier.

De emotionele lading op een nare herinnering verzwakt. Het wordt makkelijker er aan terug te denken. Vaak veranderen ook de herinneringsbeelden zelf en worden ze bijvoorbeeld waziger of kleiner. Soms komen plots ook minder nare aspecten van dezelfde situatie naar voren. Veel mensen krijgen spontaan nieuwe gedachten of inzichten die een andere, minder bedreigende, betekenis aan de gebeurtenis geven. Het totaal van deze effecten maakt dat de schokkende ervaring minder en minder invloed heeft op je leven.

Goed om te weten

Na afloop van een EMDR sessie werkt het effect vaak nog door. Dat is goed en het hoort er bij. Soms krijg je het idee even de regie kwijt te zijn. Het is dan geruststellend om te weten dat dit meestal na drie dagen tot rust komt. In die dagen ontstaat een nieuw evenwicht.